het nieuwe taggen

het nieuwe taggen

Graffiti en raggen worden gezien als het toe-eigenen van territorium door lost indivuduals in een vervreemdende wereld.
De explosie van vlugge communicatiekanalen (twitter, FB, instagram) zijn een nieuwe vorm van taggen. Hondjes plassen hun territorium af.