Komrij

Een goede gewoonte: overal boeken laten slingeren.
Uit Gerrit Komrij: De buitenkant. Een abecedarium. (Privédomein, De Arbeiderspers, 1995) onder het lemma ‘Liefde’.

“Je kunt in de mens veel uitroeien, maar het is onmogelijk alle pennen te controleren en alle bedden. Dat zijn dan ook de enige plaatsen van hoop. Als je het vanuit de macht beschouwt, dan zijn het scheppende proces en de liefde onuitroeibaar — en toch ten dode opgeschreven. Prachtig!”

Dat beaamt mijn oudste weten: daden van kunst en liefde zijn in wezen anarchistisch. Al de rest is reguleren, faciliteren, organiseren. Macht is angstbeheersing die al gauw zijn afkomst loochent en naast zijn schoenen gaat lopen.